Lessen

14.1 Water is verdichte levensadem, levensbloed

 

Toen de Goddelijke krachten en wetten zich openbaarden in de schepping ontstond uit de astrale Goddelijke plasma nevelen, waaruit het Water werd geboren.
Water vertegenwoordigt God als Moeder.
Al het leven is in de wateren geboren. Water is moederlijk, is levensbloed, is verdichte aura, verdicht leven en heeft naast de stoffelijke manifestatie ook een ziel en een geest.

Bron:
-Wát is ‘water’? Verdichte levensadem voor al die levens! Een antwoord van de ‘Universiteit van Christus’!

De Kosmologie van Jozef Rulof deel 2 p.276

-En wat ben ik nu voor mijn leven? Verdichte levensadem. Mijn hemel nog aan toe, André, dat is het Goddelijke antwoord, machtig is het, want dat is waarheid. Immers, toen wij aan ons leven óp onze ‘Moeder’… de Maan begonnen, werd het water levensadem voor ál het leven.

De Kosmologie van Jozef Rulof deel 3 p. 62

-Dat is het schoonste wat je mij geven kunt, André. Já, ik ben moeder! Maar ik bén verdichte levensadem voor ál mijn levensgraden. Ik ben de moederlijke ruimte voor mijn organismen geworden. 

De Kosmologie van Jozef Rulof deel 3 p. 65

-Water is levensbloed voor alles. Voor de mens, we hebben ons apart bloed, maar was er geen water in ons, dame, dan had het bloed al geen betekenis meer. Maar de essentiële bron voor ons lichaam is het levensbloed. Voor ons en voor het dier.

Vraag en Antwoord Deel 3 p.133
Citaten uit de boeken van Jozef Rulof