Lessen

11.4 Terugkeren vanuit de sferen van Licht om iets goed te maken of om iets te ervaren

 

Wanneer iemand zich al in de Eerste Lichtsfeer bevindt en nog iets goed te maken heeft, kan men, in combinatie met het uitvoeren van een taak, hiervoor naar de Aarde terug keren.
Ook als de ziel een bepaalde ervaring mist en niet verder kan in de sferen, is er de mogelijkheid om hiervoor op Aarde te incarneren. En altijd via de Wereld van het Onbewuste

 Bron:

-Wanneer wij vrij zijn van haat, hartstocht en geweld en reeds liefde bezitten, kunnen wij de eerste sfeer aan deze zijde binnengaan, om toch nog fouten en zonden te bezitten, die wij eerst nu goed kunnen maken.

-In de eerste sfeer, André, zal en moet alles oplossen, eerst dan kunnen wij verder gaan. En daarvoor keren velen van hen naar de aarde terug?
Ja André, om de zonden en fouten goed te maken en tevens te dienen.

Het Ontstaan van het Heelal p.560

-Ik vertelde je van een moeder, die het moederschap wilde beleven. Vijftig jaren lang verlangde zij en eindelijk werd ook haar gebed verhoord en werd zij opnieuw geboren.

-Dat zijn wonderen, André, in al deze toestanden komt God ons te hulp en daarvoor moeten wij dankbaar zijn.

Het Ontstaan van het Heelal p. 536
Citaten uit de boeken van Jozef Rulof