Lessen

11.3 Terugkeer naar de Aarde om een taak uit te voeren

 

Vanuit de Sferen van Licht kan men ook vrijwillig incarneren om op Aarde nog een taak uit te voeren. Op deze wijze worden nuttige uitvindingen en nieuwe geneesmethoden naar de Aarde gebracht. Ook zijn er Zielen die vrijwillig incarneren om het goede op Aarde te versterken.

 Bron:

-Moet de ziel naar de aarde terugkeren om het een of ander goed te maken, dan regelt zich dit vanzelf en dat zijn Gods wetten. 

ORI-ontstaan p. 414

Er zijn duizenden mogelijkheden waardoor wij weer naar de aarde terug keren, maar voor een vast doel en dat doel wordt bereikt.
Ik ken vele geleerden die op aarde zijn en alleen daar werden geboren voor een uitvinding ten goede voor de mensheid.

ORI-ontstaan p.560

Ook voor andere wetenschappen is dit mogelijk. Als de doctoren vanaf deze zijde niet naar de aarde terugkeerden, om iets voor de mensheid daarachter te laten, dan kwam men nooit verder.
-Vanaf het ogenblik dat de hel en de sferen van licht een aanvang namen, keerden reeds geestelijke wezens in een stoffelijk organisme terug en brachten hun innerlijke kennis op aarde. 

ORI-ontstaan p. 560,561 
Citaten uit de boeken van Jozef Rulof