Lessen

24.11 Al onze levens liggen in ons reïncarnerend gevoelsleven

 

Door alles wat wij gedurende onze levens meemaken, ontwikkelt de ziel meer bewustzijn, meer Liefde en meer gevoel. Daardoor evolueert ons gevoelsleven, dat bij elke incarnatie ook weer meegaat naar het nieuwe leven.
Vanuit dit reïncarnerend gevoelsleven zorgt onze ziel ervoor, dat we ons aangetrokken voelen tot die mensen, die een karmische relatie met ons hebben.

-Zomaar: ik wil dat graag zijn, ik wil dit; en dan spreekt natuurlijk vanzelf het gevoelsleven, maar dat hebt u wel meegebracht uit vorige levens.

-Want als wij beginnen hierzo, dan beginnen we met een schone lei voor dít leven, maar wat er is, is allemaal reïncarnatie.
We zijn volkomen blank voor dit leven.
Dit licht moeten we verwerken.
Na zeven dagen komt het licht in de ogen pas; en dan gaan we kijken en dan zakt onmiddellijk het verleden.

-Als dat kind nu volwassen kon zijn en kon spreken, dan lag de reïncarnatie volkomen open en dan zag u in al die andere levens. 

Vraag en Antwoord Deel 2 p.21

 

Bron:  uit de boeken van Jozef Rulof

 

Zie ook: https://rulof.org/nl/Gevoel-voelen