Lessen

7.4 De ziel stuwt het nieuwe leven in de moeder tot ontwikkeling

 

De gevoelskracht van een ziel is opgebouwd in de vele levens die zijn beleefd.
Als een ziel nog maar net is ingedaald, is de gevoelskracht nog niet op volle sterkte.
Dat hoort ook zo, want een ziel met gevoelskracht op volle sterkte zou de tere vrucht in de moeder kunnen beschadigen of zelfs doden.

Bron:
-De substantie in de geest vertegenwoordigt de werkelijkheid van de stof, omdat God al het leven zo geschapen heeft.
-Hij heeft het voorzien van ziel, leven en geest, dat zijn de drie fundamenten.
-De ziel is de Goddelijke kern, het leven is de Albron. En dat leven verruimen wij, vergeestelijken wij en verstoffelijken.

Lezingen deel 1 p.346-347

-De directe bewustwording aanvaardt het embryo tussen de derde en vierde maand.
De ouders hebben op het ogenblik van instellen, verbinding met het heelal, dus met deze wereld, en die verbinding kan alleen door bruut geweld worden verbroken en is een geestelijke moord.

De Kringloop der Ziel p.313-314

-Nu gaan we verder, die evolutie gaat door.
-Dan zal ik u even laten zien: de mens is licht, de mens is leven, de mens is vader- en moederschap, de mens is ziel en geest, maar de mens is ook gevoel.
-En dat is het gevoel van de Almoeder.
-En gevoel is stuwing, is bezieling, is ook baring, dat is ook de Albron in ons.

Lezingen deel 2 p.30

Citaten uit de boeken van Jozef Rulof