Lessen

7.2 Waar komt de ziel van het kindje vandaan?

 

Voordat deze ziel aangetrokken werd, verbleef deze in de Wereld van het Onbewuste.
Hier werd alle informatie van vorige levens uit het dag-bewustzijn van die ziel gewist.
Alleen het karakter en de persoonlijkheid en aspecten als aanleg en talent, die in vorige levens zijn opgebouwd, worden meegenomen naar het nieuwe leven.

 Bron:
-Moet deze ziel echter nogmaals naar de aarde terugkeren om iets goed te maken of te beleven, dan trekt de Wereld van het Onbewuste dit zieleleven aan.
-Deze wereld is voor de ziel om uit te rusten en zich gereed te maken voor de nieuwe geboorte.
-De ziel daalt nu tot het vonkstadium af, dat is tot het ogenblik van het ontwaken, toen de schepping een aanvang nam.

-Als vonk Gods kan de ziel in het moederorganisme afdalen, waarna het groeiingsproces kan beginnen.
-Als volwassen bewustzijn kan de ziel niet in het moederlichaam afdalen omdat de ziel de vrucht dooddrukt, daar er thans té veel bezieling is.

-De ziel als vonk wordt nu in de moeder wakker, waarna het groeiingsproces begint.

Geestelijke Gaven  p.200, 201

Citaten uit de boeken van Jozef Rulof