Lessen

33.1 Spoken en zelfmoord

 

De mens, die uit vrije wil een einde aan zijn leven maakt, wordt spook.
Op de plaats waar de ziel een einde aan het leven maakte, blijft deze spoken totdat de wetten zijn beleefd.
Dat heen en weer lopen, trappen op en trappen af, is het zoeken naar een uitgang, die er niet is.
De ziel bevindt zich in een doolhof en komt daar niet uit.
Dit leven loopt zich telkens weer tegen de astrale wetten te pletter.

-Elk spook is een geest. Dat is ook het enige wat men er op aarde eigenlijk van weet, al hebben tal van mensen geprobeerd om het spook te vertegenwoordigen. Er waren parapsychologen die zich bij het spook hebben opgesloten, doch toen het spook ging spoken kregen ze er genoeg van en renden het spookhuis uit, zo rilden en beefden ze van de gehele spookgeschiedenis. Toen het spook zich manifesteerde, vonden ze het beter om maar zo spoedig mogelijk te verdwijnen en daarin hadden deze geleerden groot gelijk, want spoken kunnen gevaarlijk zijn. Het spook liet hen griezelen, deed afschrikwekkend, gooide met stenen ook nog en rammelde met kettingen. Wat een spook al niet kan! Met kettingen rammelen, trappen op en trappen aflopen; echt spookachtig doen in de nacht als het twaalf uur geslagen heeft. Want ’s nachts is de mens niet meer zo zeker van zichzelf, en dan beginnen de spoken juist, het is dan de tijd om aan hun taak te denken.

-De mens die uit vrije wil een einde aan zijn leven maakt wordt spook, omdat hij de wetten van God met voeten heeft vertrapt en die wetten hem het geestelijke halt toeroepen. De zelfmoordenaar is aan zijn plaats gebonden. Die plek houdt hem gevangen, totdat de wetten zijn beleefd. Eerst dan kan de ziel gaan waarheen ze zelf wil.

Geestelijke gaven p.502

-Elk spook heeft een eigen manier van spoken. Sommige spoken komen steeds op een vast uur. Dat is het uur van vernietiging. Dit uur houdt de ziel bewust. Wanneer dat uur nadert, kan het leven zich niet meer op stilte en rust concentreren en gaat de ziel aan de wandel.

-De ziel beleeft nu weer de vernietiging en dat keert telkens terug, maanden, neen honderden jaren achtereen, terwijl het trap op en trap af gaat en boeien en bonken steen meesleept. Kunt ge aanvoelen, welke ellende er thans beleefd wordt?

Geestelijke gaven p.509

-Dus niet aan de karmische wet. Dat lichaam is opgelost. Maar het spook zit vast aan de daad, en aan de persoonlijkheid, aan het gevoel. Dus indien u in die duisternis wilt blijven leven, komt u ook niet vrij.

Vraag en Antwoord Deel 6 p.184

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof