Lessen

31.11 Dante Alighieri (1265-1321) beschreef in Divina Commedia de hel, het vagevuur en het paradijs

 

In de boeken van Jozef Rulof wordt bevestigd dat Dante ook werkelijk uit zijn lichaam kon treden en dat deze met zijn beschermengel de hellen en hemelen heeft bezocht. Wel staat er, dat Dante maar enkele taferelen van de astrale wereld heeft gezien, doch niets van de Geestelijke wetten, zoals Jozef Rulof die heeft beschreven. Voor die tijd echter een bijzondere onthulling. Op basis van de beschrijvingen van Dante zijn vele illustraties gemaakt die de hemelen en hellen uitbeelden. Het boek op de foto, Divine Comedy (Divina Commedia), is voorzien van illustraties van de kunstenaar Gustave Dore.*)

Hartstocht en geweld; nóg zoeken ze niet anders. Ik zie hun leven, gelijk Dante beleef ik thans de hellen in het leven na de dood. Gelijk Dante; nooit heb ik kunnen denken dat ik dit nog eens beleven zou. Ik las eens zijn beschrijving, bekeek de platen, die Doré erbij tekende. En thans ervaar ik dat veel van wat zij uitbeeldden met de werkelijkheid overeenkomt. Veel, maar lang niet alles. De ganse werkelijkheid is ook niet te beschrijven of uit te beelden, laat vader mij voelen.
Dante bezocht met zijn beschermengel de hellen en hemelen, ons instrument deed dat met zijn meester en ik thans met mijn vader. Hoe dankbaar ben ik God dat dit aan mij gegeven is. Miljoenen mensen bevolken de hellen. Al die wezens gingen door hun verkeerde daden op aarde te gronde. Hier leeft haat naast haat. Hier zoekt de ene dief, de ene moordenaar de ander op. Demonisch is hun uitstraling. Ik wil straks hun leven leren kennen. Alle graden van het kwaad zijn hier vertegenwoordigd.

 Door de Grebbelinie naar het Eeuwige Leven p.198, 199

*) Gustave Doré (1832-1883) maakte illustraties voor
het boek ‘De Goddelijke Komedie’ van Dante

Foto: Illustrated edition of the DIVINE COMEDY (HELL, PARADISE AND PURGATORY) by DANTE ALIGHIERI, with drawings by GUSTAVE DORE ‘, 19th century French painter and engraver.

Zie ook:https://rulof.nl/Dante-en-Dore.html

             https://rulof.nl/Dante-en-Dore-__-Bronnen.html