Lessen

29.5 Kinderen die te vroeg overgaan gaan naar de engelen sferen van rust en geluk

 

Een mens van veertien jaar of ouder, die op aarde overgaat, gaat naar die sfeer waar die ziel geestelijke op afgestemd is of naar de Wereld van het Onbewuste om weer te incarneren. Kinderen die te vroeg zijn overgegaan op aarde gaan, afhankelijk van hun leeftijd, naar aparte kindersferen. Dit zijn engelensferen van rust en geluk, die tussen de derde, vierde en vijfde lichtsfeer liggen. Hier worden zij begeleid door liefdegeesten, die de ware moederliefde bezitten. De ontwikkeling en groei naar volwassendheid gaat hier wel veel sneller dan op Aarde.

-De kinderen leven in andere sferen, waarop de kleinen afstemming vinden, om later een bestaanstoestand binnen te treden wanneer zij de leeftijd daarvoor hebben bereikt. De kindersferen liggen in de hogere gebieden die wij zullen bezoeken. Anderen echter, ik bedoel de jongere wezens, hebben de leeftijd van veertien jaren bereikt en zijn van de aarde hier aangekomen.

Een Blik in het Hiernamaals p.345, 346, 347

-Zij die onder deze leeftijd zijn en dat zijn zij van zeven tot veertien jaren, leven weer in andere sferen dan de nog kleinere wezens die de aarde hebben verlaten. Wij hebben dus verschillende toestanden voor de kleinen, namelijk verbindingssferen, die tussen de derde en vierde en vijfde sfeer in liggen.

Een Blik in het Hiernamaals p.345

-We zullen in de vierde sfeer niet blijven, maar rechtstreeks doorgaan naar de engelensfeer, die de vierde en vijfde sfeer verbindt en een tussensfeer is. Daar leven de kleinen van de aarde vanaf het nog ongeboren kind, totdat zij de drie jaren hebben bereikt.-Alle kleinen worden naar deze sfeer gebracht en opgevoed door liefdegeesten die de ware moederliefde bezitten.

Een Blik in het Hiernamaals p.353, 354

-Welk een rust heerste er. De hemel lag in een zilverachtig waas gehuld, waarin zich de natuur weerspiegelde. Alles weerkaatste in het zilverachtige uitspansel.Het was niets dan geluk voor hem. Het was een machtig beeld voor een aards mens.-O, als een bedroefde moeder hier maar een ogenblik zou mogen vertoeven, zou zij haar verdriet vergeten.

Een Blik in het Hiernamaals p.355,356, 357

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof