Lessen

25.4 Een ziel met universele Liefde heeft afstemming op de Sferen van Licht

 

De fijnstoffelijk gevoelsgraad van de Ziel wordt Universele Liefde genoemd en heeft afstemming
op de drie eerste Lichtsferen.

We zijn pas afgestemd op de eerste lichtsfeer als al onze karaktereigenschappen vreugde, beminnelijkheid en openheid vertolken.
De meesters hebben ervaren dat ze door het leven in alle aspecten te aanvaarden en in zichzelf op te nemen, een gevoelsverbinding met dat leven ontwikkelden zodat ze dat leven leerden kennen en konden dienen.
Zo kwamen ze tot het Universele Éénzijn met al het leven.

-En we hebben niet dat kind, maar we hebben miljoenen mensen die we zullen dienen. Alles liefhebben.
U komt dus in de universele liefde; u hebt het maar over menselijke liefde.
En dan krijgt u de geestelijke liefde, dan krijgt u de kosmische liefde, de ruimtelijke liefde, en daarna de Alliefde.

Vraag en Antwoord 6 p.143

-De stoffelijke liefde heeft niets uit te staan met de geestelijke, astrale liefde.
Onze liefde staat los van de aardse wetten en heeft het lichamelijke volkomen overwonnen!
De enorme kloof hiertussen moet de persoonlijkheid zelf overbruggen.

Zielsziekten van Gene Zijde bezien p.251 (ME.8219.8221)

-Moederliefde is de krachtigste liefde, die wij hier kennen, totdat ook deze liefde in sferenliefde, de universele liefde zal overgaan en wanneer dit gebeurt, voelt de moeder voor haar kind, de vader voor zijn zoon,
de zuster- en broederliefde.
Zo leeft en geeft de één zich aan de ander en dat is dienende liefde.

BRI-terugkeerden p.91

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof