Lessen

25.2 Liefde is Licht en Liefde is Scheppingskracht

 

Hoe meer LIEFDE de ziel ontwikkelt, hoe groter de LICHT-uitstraling en de SCHEPPINGSKRACHT.
Elke ziel heeft dat licht in potentie in zich en zal het uitstralen, zodra de persoonlijkheid tot het bewuste dienen is gekomen.

-En die Albron is licht, leven, een persoonlijkheid, is harmonie, is rechtvaardigheid, voelt u?
Maar wil voor alles zijn liefde, liefde, liefde, liefde. 
 

Lezingen1 p.491 

-Hoe diep alles ook is, alles, al die wonderen, is eenvoud, want God is eenvoud en liefde. Wanneer de mens dat voelt, zal het hem heel diep ontroeren en ‘dit’ is liefde. Want alles trilt van liefde, straalt als een zon en dit is liefdekracht, niets dan liefdekracht, een kracht die wij allen eens zullen bezitten. Dan omstralen wij duizenden mensen en alles wat in onze omgeving leeft. Dan zijn wij zelf zonnen, lichtgevende wezens, zoals het heelal is en zullen wij zijn als God.’

Jozef Rulof: “Het Ontstaan van het Heelal” p.103

-Rondom hem kwam er licht. De goede dingen die zij op aarde voor de mensheid deden en tot stand brachten, bouwden in de geest een andere wereld op en dat werden de sferen van licht.

Het Ontstaan van het Heelal p. 270

 

 Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof