Lessen

21.4 Wat is een BDE volgens de Wijsheid van Jozef Rulof

 

De Bijna-Dood-Ervaringen, zoals die door Pim van Lommel en anderen worden beschreven, sluiten geheel aan op de Wijsheid die de metafysicus Jozef Rulof  met hulp van zijn meesters in de jaren ’30 en ‘40 van de vorige eeuw naar de Aarde bracht. De boeken van Jozef Rulof beschrijven gedetailleerd het proces van uitttreden en sterven.

Elk mens heeft een stoffelijk- en een geestelijk lichaam met ziel, bewustzijn, leven en gevoel. Bij een BDE of ander soort uittreding verlaat iemand zijn lichaam en gaat als geest, ziel en bewustzijn verder. Dat bewustzijn is integraal deel van onze persoonlijkheid, gevoel en ziel. Ons bewustzijn is via ons gevoelsleven ook nog eens verbonden met ons onderbewustzijn, waarin alle informatie en gevoelens van alle levens wordt bewaard.

Alle informatie uitwisseling gaat via het gevoelsleven en wordt door de hersenen vertaald naar de zintuigen en andersom. Als ziel en geest buiten het lichaam zijn, dan is ook ons bewustzijn buiten het lichaam. Het gevoel vervangt dan de zintuigen en communiceert zonder de hersenen.
Het bewustzijn is dus niet gebonden aan de  hersenen en is non-lokaal

-Ik heb je al eens verteld van ons levenscentrum of zonnevlecht. Ons levenscentrum nu staat in directe verbinding met het zenuwstelsel. Wanneer wij mensen op aarde denken en voelen, verwerkt het zenuwstelsel ons beleven en komen deze indrukken op de plaats van bestemming aan, in dit geval de hersenen.

Zielsziekten van Gene Zijde bezien p. 244 (ME.7991.7993)

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof