Lessen

20.9 Tweelingzielen zullen ooit Goddelijke éénheid beleven

 

Wij worden ooit Goddelijke Tweelingzielen
-Dit wordt het antwoord op al deze vragen, die u straks voor de vader- en de moederliefde zult stellen, eerst nu zult gij als kind van de aarde aanvoelen wat gij straks door uw kosmisch bewustzijn aan liefde te schenken hebt en zult ge aanvoelen, wat ‘Christus’ heeft bedoeld, hoe diep Christus is ín liefde! Geloof ons, wij volgen u in alles! Wij kennen deze liefde. Wij bezitten, dragen die liefde. Wij zijn Goddelijke tweelingzielen geworden als man en vrouw! De mens wordt een Godheid in liefde!

De Kosmologie van Jozef Rulof 2 p.195

 Zon en maan zijn Tweelingzielen
-Bij het ontstaan van de schepping hebben Zon en Maan zich het eerst kunnen verdichten en bleef het moederschap die verwarmde plasma aanvaarden, doch hierdoor verdichtte zich het leven in embryonale toestand. De Zon als het vaderlijk gezag zond die kracht uit en de Moeder als de eerste kosmische levensgraad zoog die heilzame werking in zich op.

En omdat de Zon die krachten voor het huidige stadium nog niet bezat, beleefden zij deze Goddelijke en ruimtelijke éénheid. Daardoor is Zon en Maan één leven, zijn het tweelingzielen.

De Kosmologie van Jozef Rulof 1 p.208

-Wanneer we al die beelden voor het vader- en moederschap en de tweelingliefde en voor de astrale wereld zouden ontleden, dan moesten wij honderd boeken schrijven voor uw bewustzijn. Hier en daar kunnen we slechts ingrijpen om u een beeld te geven.

Lezingen1 p.400

Bron: Citaten uit de boeken van Jozef Rulof