Lessen

2.9 Elk mens volgt zijn eigen spirituele ontwikkelings pad op weg naar de Goddelijke Albron

 

Alle mensen zijn uit de Goddelijke Albron van Liefde geboren en keren vroeg of laat allemaal terug naar de Hemelse Sferen van Licht en hier gaan ze verder met hun ontwikkeling op hun weg terug naar de Goddelijke Albron.

Elke ziel volgt zijn eigen spirituele ontwikkelingspad.

-De Kosmische wetten zijn rechtvaardig.
Eeuwige verdoemdheid bestaat dus niet en God straft ook niet.
Maar…….de mens heeft  wel een vrije wil gekregen en is daarom verantwoordelijk voor zijn eigen daden!

-Alle fouten die ooit in vorige aardse levens zijn begaan moeten eerst worden goedgemaakt.
Dit zijn belangrijke lessen, waar de ziel van ontwikkelt en verder kan met zijn evolutie.
Moeder Aarde is een belangrijke leerschool.

-Welke religie of stroming je ook volgt, dat maakt niet uit.
Als je de weg van de Liefde volgt, zal je ziel zijn weg naar Huis vinden.

-Wees daarom niet bang voor de dood. Hoe verdrietig het afscheid ook is.
De ziel gaat verder en vroeg of laat zie je elkaar weer terug in de sferen van licht.

Het studie Genootschap Hemelse Wijsheden