Lessen

18.4 De zeehond heeft een vorm van menselijk voelen en denken

 

De zeehond volgde de mens op in de wateren en heeft zelfs een vorm van menselijk voelen en denken!
Ook andere dieren in het water, zoals de zeeleeuw en de dolfijn, benaderen het menselijke.
In de zeehond zien wij nog goed de menselijke trekken.

-Ik heb u verleden eens een beeld gegeven dat in die soorten niet alleen de aap maar ook in de wateren uw eigen leven nog te zien is.

-Maar u hebt ook uw zeeleeuw en uw zeehond, die u opvolgt in de wateren en waarlijk reeds menselijk voelen en denken bezit, zo zuiver op afstemming dat elke zelfstandigheid heeft moeten baren, zich heeft moeten splitsen.
En daardoor hebt ge nu uw visjes om te eten en te drinken, maar ook de dierlijke directe afstemming als een visstadium van de mens.

-En dan ziet ge een zeeleeuw en een zeehond, die precies als waterlijk leven en landelijk bewustzijn één wereld, maar verschillend organisch leven vertegenwoordigen.

Lezingen Deel 2 p.32-33


Bron:
Citaten uit de boeken van Jozef Rulof