Lessen

18.2 De aap was de eerste diersoort, die uit de menselijke resten werd geboren

 

Het eerste dierlijke leven dat uit de menselijke cel is ontstaan, heeft zich op aarde gevormd tot wat wij ‘apen’ noemen. Daarom vertoont de aap lichamelijke gelijkenissen met de mens, en zien we ook in het gedrag van de aap menselijke eigenschappen terug. De aap is voor het land het schaduwbeeld van de mens.
Er zijn verschillende diersoorten die een soort menselijk gevoel hebben, zoals de hond en het paard. Maar desondanks zullen ze altijd één graad onder het menselijke gevoelsleven blijven, omdat ze van bij hun geboorte als ziel één graad minder bewust leven hebben meegekregen.

-André, wij hebben verleden gezegd: de chimpansee is het dichtst bij u, heeft het meeste bewustzijn, maar die heeft uw armen, uw ogen, als schaduwbeelden.

Lezingen Deel 2 p.61 (L2.1460) 

-Elke graad, een aap, heeft zeven vertakkingen, overgangen, voordat je weer in een andere, lagere graad komt. En zo zijn er zeven maal zeven, dus negenenveertig verschillende soorten, die allemaal baren en scheppen en een eigen wereld vertegenwoordigen, en nieuw leven baren, scheppen. Ga daar eens eventjes op in. Dan zie je zulke aapjes, zo groot, en je ziet ze die bijna half zo groot zijn als een huis, die gorilla’s

Vraag en Antwoord Deel 3 p.184 

-De aap beleefde zeven overgangen en eerst daarná kwam er nieuw leven uit die cel en zijn thans al die miljoenen soorten van dieren die de aarde bezit!

De Kosmologie van Jozef Rulof Deel 4 p.219 (C4.6838)

Bron:Citaten uit de boeken van Jozef Rulof