Lessen

13.6 Tweeslachtig is het gevolg van een lichamelijke storing in de foetus, veroorzaakt door een incarnerende ziel met man- en vrouw gevoelens van gelijke kracht

 

Tweeslachtig is een gevolg van een lichamelijke storing in de groei van de foetus, die werd veroorzaakt door een incarnerende ziel met man- en vrouw gevoelens van gelijke kracht.

Bron: In de boeken van Jozef Rulof vermelden de Hemelse Meesters hierover het volgende vermeld:

-Dat weten ze, ziet u, tussen de derde en de vierde graad krijgt u de vorming van het organisme, dan gaat u uit het vaderschap naar het moederschap en nu is er geen gevoel, geen gevoel ergens in. Dat wil zeggen, ze zijn noch vader noch moeder.

-En nu gaat die schepping door en heeft geen bestaansvorm, geen beïnvloeding en daardoor komen er nu twee gevoelens tot stand op gelijke kracht omdat ze beide in de mens leven, en komen die twee geslachtstoestanden naar voren en zijn op halfwakend bewustzijn in de mens.

Vraag en Antwoord 2 p.363-366

-Als u moederschap, vaderschap, homoseksualiteit, moederlijk, vaderlijk, celkracht, celbewustzijn, celpsychopathie, en al die wetten gaat ontleden, hebt u een boek nodig van vijfduizend pagina’s, alleen over de geboorte van een kind. 

Vraag en Antwoord 2 p.114