Lessen

13.2 Homoseksualiteit is de natuurlijke overgang van vrouwelijk naar mannelijk

 

Er zijn op Aarde zeven verschillende levensgraden voor het vader- en het moederschap.
Elke ziel ervaart steeds zeven levens het vrouw-zijn en daarna zeven levens het man-zijn enzovoort . In de overgang van een vrouwelijk naar een mannelijk lichaam overheerst in de man nog het vrouwelijke gevoel van de vorige levens. Daarom voelt deze zich dan nog steeds aangetrokken tot andere mannen. In de levens daarna zal het mannelijke gevoel zich steeds verder ontwikkelen.

Bron: 

-We gaan zo zevenmaal in het mannelijk organisme, en dan komen we hier en dan komen we vanzelf weer in het moederlijke….

Vraag en Antwoord 4 p.15

-Maar homoseksualiteit – dat neemt de wetenschap nu nog niet – is alléén het terugkeren vanuit het moederschap tot het vaderschap en omgekeerd, dat wil zeggen, dat de ziel-als-mens beide organismen moet beleven.

-Een vrouw leeft nu dus in het mannelijk organisme en voelt zich nog, zoekt dan de man de man. Komt de ziel vanuit het mannelijk organisme en is zij voor dit leven vrouw, dan bezit die mens dus niet meer het volle vaderlijk bewustzijn, doch voelt zich toch nog man in het moederkleed en zoekt dus nog de vrouw.

Vraag en Antwoord 1 p. 103-104

Citaten uit de boeken van Jozef Rulof