Lessen

11.6 Wat weten we over reïncarnatie

 

11.6 Wat weten we over reïncarnatie

-Is de ziel klaar met zijn ontwikkeling op Aarde,
dan wordt deze aangetrokken door die astrale sfeer, die past bij het niveau van bewustzijn en Liefde dat in al die levens is bereikt.

-Een ziel, die nog niet klaar is op Aarde wordt na het verlaten van het lichaam, aangetrokken door de astrale Wereld van het Onbewuste.
In deze wereld verblijft de ziel in een soort meditatieve slaaptoestand, tot de tijd dat deze weer aangetrokken wordt voor een nieuw leven op Aarde.

-Door de vele moorden die ooit gepleegd zijn en weer goedgemaakt moeten worden, is deze wereld van het onbewuste overbevolkt.
Een nieuwe incarnatie kan voor deze zielen wel honderden jaren duren.

-We hebben in al onze levens met duizenden mensen te maken gehad.
We hebben ook in vele volken van de Aarde geleefd en vele talen gesproken.

-Dat ligt opgeslagen in ons onderbewustzijn.
Als we incarneren op Aarde komen we ook altijd terecht bij mensen die we kennen uit vorige levens.

-Vooral jonge kinderen kunnen zich soms vorige levens nog goed herinneren.
Ze herinneren zich vroegere tijden, waarin ze een ander lichaam hadden. Toch voelen ze dat zij dat zelf waren, in dat vorige lichaam, maar ze luisterden toen naar een andere naam. *

-Men kan vanuit de Sferen van Licht vrijwillig incarneren om op Aarde om een taak uit te voeren.
Nuttige uitvindingen en nieuwe geneesmethoden worden op deze wijze naar de Aarde gebracht.
Ook zijn er Zielen die vrijwillig incarneren om het goede op Aarde te versterken.

-Men kan zelfs vanuit de Eerste Lichtsfeer weer incarneren op Aarde om nog iets goed te maken in combinatie met het uitvoeren van een taak.
Ook als de ziel een bepaalde ervaring mist om verder kan in de sferen, is er de mogelijkheid om hiervoor op Aarde te incarneren.

-Er zijn zielen die al hun aardse levens hebben voltooid en toch nog geen liefde hebben ontwikkeld.
Na hun laatste leven worden ze dan aangetrokken door een donkere- of schemersfeer, die bij hen past. Vroeg of laat verlangen ook deze zielen om alles weer goed te maken en dan kunnen ook zij weer reïncarneren op Aarde en zich verder ontwikkelen op hun weg naar het licht.

Het Genootschap Hemelse Wijsheden

*Zie ook Het Jozef Rulof Naslagwerk Deel 2 Onze Reïncarnaties.
Vrij downloaden op:    http://www.rulof.org/download/nl_naslagwerk2.pdf